Activează gratuit licența G Suite for Education

 

G Suite for Education: instrumente digitale gratuite pentru educație la Clasa Viitorului
 

Cu aplicațiile G Suite for Education se pot îmbunătăți predarea, învățarea și colaborarea în întreaga școală. 60 de milioane de utilizatori din 190 de țări folosesc aplicațiile Google pentru educație.

Beneficiile aplicațiilor Google pentru educație (G Suite for Education)

  • Aplicații pentru educație intuitive ușor de folosit la clasă
  • Creșterea motivației elevilor prin lecții interactive și o mai bună înțelegere a teoriei predate și a studiilor de caz
  • O mai bună colaborare profesor - elev și comunicare în timp real
  • Folosirea tehnologiei la clasă și pentru teme și proiecte îi ajută pe elevi să dezvolte abilități digitale necesare în secolul 21, stimulează gândirea critică și creativitatea
  • Elevii lucrează împreună și folosesc simultan documentele care se salvează în mod automat

Profesorii pot folosi aplicațiile Google pentru educație pentru învățarea mixtă, planuri de lecție interactive, fișe de lucru pentru elevi (individuale sau de grup), conceperea de teme și teste, gestionarea portofoliilor elevilor, gestionarea documentelor catedrei, urmărirea evoluției elevilor, organizarea de ședințe cu părinții și alte evenimente, crearea de site-uri pentru disciplina predată sau pentru clasă și multe altele.